BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
(Human Capital Development Division)
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
(Department of Irrigation and Drainage Malaysia)
KOMPLEKS JPS AMPANG, JALAN AIR BUKIT OFF KM 7 JALAN AMPANG, 55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
 
Tel. : 03-4289 5400 Fax: 03-4251 3064 (Pentadbiran)          http://www.water.gov.my

 
No. Siri : PLKK00000523
 
Tarikh : 7-02-2013
   
  INSTITUT PEMBANGUNAN MODAL INSAN, ZON TIMUR
  DESA KUJID, PANJI, KOTA BHARU 15200 KELANTAN.    
   
  Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan,
   
  AKUAN PENERIMAAN LAPORAN PELAN LATIHAN DAN KEMAJUAN KERJAYA (PLKK)
  Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Pembangunan Modal Insan telah menerima dan mengesahkan Laporan Pelan Kemajuan Kerjaya seperti butiran berikut :
 
  i) Nama Pegawai : MOHD NOORAZIDI HJ YUNUS
  ii) Bahagian/Negeri/Projek : BHG. PEMBANGUNAN MODAL INSAN
  iii) Bilangan Laporan : 7
  iv) Tahun Laporan : 2009
  v) Sesi : JUL - DIS
         
  Sekian, terima kasih.
  "BERKHIMAT UNTUK NEGARA"
  Saya yang menurut perintah,
   
                     t.t
  (HJ. MOHD YAZID BIN ABDULLAH)
  Timbalan Pengarah
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
     
     
 
Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan.